VALTUUSTOTYÖ

Kuntapolitiikkaa tehdään paitsi valtakunnallisella, niin myös ja erityisesti maakunnallisella ja kunnallisella tasolla. Kulloisenkin asuinpaikkani mukaan olen ollut mukana niin Kemin kuin Rovaniemen valtuustossa.

Rovaniemien yhdistymisen johdosta viime syksynä järjestetyissä ylimääräisissä kunnallisvaaleissa kokoomus nousi yhdistyneen kaupungin toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Tämä antoi valtuustoryhmällemme erinomaiset asemat uuden kaupungin kehittämiseksi.

Toisaalta Rovaniemen valtuusto on tarjonnut minulle kantavan kaikupohjan myös Lapin muiden kuntien vaikeuksien arvioimiseen ja näihin vaikeuksiin liittyvien omien ratkaisumallien kehittämiseen. Osallistumalla valtuuston työskentelyyn olen saanut jatkuvasti sellaista tietoa, josta minulle on ollut hyötyä myös eduskuntatyössäni.

Keskeistä minulle on erityisesti uuden kaupungin taloudesta huolehtiminen sekä kuntalaisten palvelujärjestelyiden uudistaminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Vaikka kuntien viralliseen yhdistymiseen liittyvät linjaratkaisut saatiin pääosin päätökseen jo viime valtuustokauden aikana, monet kuntalaisten kannalta tärkeät politiikan käytännöt ovat vasta muotoutumassa.

Haluan myös omalta osaltani olla muovaamassa uuden kaupungin toiminta- ja hallintokulttuuria sellaiseksi, että se huomioi nykyajan vaatimukset niin demokratian kuin päätöksenteon läpinäkyvyydenkin näkökulmasta. Laadukas palvelutuotanto, vahva talous sekä elinkeinopolitiikan hyvä hoito turvataan parhaiten kaikkien puolueiden yhteistyöllä sekä avoimessa ja rakentavassa hengessä.

Tulevaisuudessa kaikkien Lapin kuntien on myös osoitettava valmiutta entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja tarvittaessa myös rakenteellisiin yhdistymisiin. Rovaniemellä tämän tulee tarkoittaa ainakin koko Rovaniemen seudun kehitysmahdollisuuksien huomioimista.

Lisätiedot:

Rovaniemen Kokoomuksen kunnallinen kehittämisohjelma vuosille 2006-2010
Kokoomuksen yhdistykset Lapin eri kunnissa

 


Copyright © 2006... Jari Vilén