JÄRJESTÖTOIMET

Eduskuntatyön ja valtuustovaikuttamisen ohella toimin useissa eri järjestöissä. Erilaiset poliittiset ym. järjestöt tarjoavatkin ihmisille erinomaisen mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan kehittämiseen sekä tuoda päätöksentekoon omia vaikutteitaan ja sisältöjään. Yhteiskunnan virallisten rakenteiden ulkopuolisilla järjestöillä on myös parhaimmillaan kotimaista keskusteluamme avartava ja virkistävä rooli.

Läheisin ja tärkein järjestö minulle on tietysti kokoomus. Maakunnallisella tasolla kuulun Lapin Kokoomukseen, jonka puheenjohtajana toimin. Ko. piirijärjestö vastaa Kokoomuksen politiikan valmistelusta ja teosta Lapissa, ja toimialueemme käsittää koko Lapin läänin, eli yhteensä 22 kuntaa.

Toisaalta olen ollut vaikuttamassa erityisesti puolueen kansainväliseen politiikkaan. Vuonna 2005 perustettiin mm. Kokoomuksen kansainvälisten asioiden valtuuskunta, jota johdan ja johon kaikki kansainvälisten asioiden parissa työskentelevät kokoomuslaiset ovat tervetulleita liittymään.

Kokoomuksen koulutustoiminnassa olen mukana erityisesti Kansallisen Sivistysliiton puheenjohtajuuden kautta. Liitto on erikoistunut ajankohtaisten koulutusohjelmien järjestämiseen puolueen jäsenille sekä puolueen tutkimus- ja julkaisutoimintaan. Kansainvälisen think tank-mallin mukaisesti Kansio tukeekin kokoomuksen toimintaa yhtä lailla niin alue- ja kuntapolitiikassa kuin esimerkiksi kansainvälisissä asioissa.

Muista järjestötoimistani keskeisin on Eurooppalainen Suomi ry:n puheenjohtajuus. Eurooppalainen Suomi on sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka osallistuu aktiivisesti Euroopan unionista käytävään keskusteluun ja välittää sen tuloksia eteenpäin. Vahvat kansainväliset kontaktit omaavana järjestönä yhdistys pyrkii myös edistämään kansainvälisyyttä sekä eurooppalaisen kulttuurin tuntemusta Suomessa.

Edelleen olen mukana mm. Paasikivi-Seuran valtuuskunnassa. Sellaisia järjestöjä, joissa vaikutin opiskeluaikanani, ovat erityisesti Suomen opettajiksi opiskelevien liitto sekä Kokoomuksen nuorten liitto.

Ajankohtaista ja aiheeseen liittyvää:

Lapin Kokoomus: Vaalit 2007
Kansallinen Sivistysliitto: Julkaisut (kaksi toimittamaani kirjaa)
Kokoomuksen kansainvälinen politiikka: Euroopan kansanpuolue
Eurooppalainen Suomi: Kansainvälinen Eurooppa-liike (englanniksi)

 


Copyright © 2006... Jari Vilén