EDUSKUNTATYÖ

Lapin vaalipiiristä valittuna edustajana seuraan erityisesti alue- ja kuntapolitiikkaa. Lisäksi sydäntäni lähellä ovat erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä kansainväliset asiat ylipäätään, joista - niin kuin kunta- ja aluepolitiikastakin - löytyy liittymäkohtia käytännössä kaikille politiikan sektoreille.

Eduskunnan valiokunnista kuulun sekä eduskunnan suureen valiokuntaan että ulkoasiainvaliokuntaan, joista suuressa valiokunnassa toimin myös valiokunnan puheenjohtajana. Kokoomuksen eduskuntaryhmässä vastaan näiden valiokuntien kokoomusjäsenten keskinäisestä yhteistyöstä sekä yhteydenpidosta kokoomuksen europarlamenttiryhmään.

Eduskuntatyön näkökulmasta kuluva syksy on erityisen kiinnostava siksi, että siinä yhdistyvät niin tuleviin eduskuntavaaleihin liittyvä sisäpoliittinen keskustelu kuin kaikkien puolueiden yhteinen haaste Suomen EU-puheenjohtajuuden hoitamisesta.

Oppositiossa olostaan huolimatta Kokoomus on tehnyt hallituksen kanssa rakentavaa politiikkaa Suomen EU-puheenjohtajuuden osalta. Tältä osin koemme, että meillä on yhteinen kansallinen intressi. Sisäpolitiikan osalta tuomme kuitenkin vahvasti esiin hallituksen täyttämättä jääneet vaalilupaukset sekä sen vaalikauden epäonnistumiset.

Lappilaisena kansanedustajana olen ollut erityisen huolissani nykyisen Vanhasen hallituksen kyvyttömyydestä edistää maamme alueellisesti tasapainoista kehitystä. Kuvaavaa on, että Lapin kuntatalous on heikentynyt viime vuosina voimakkaasti ja että maamme sisäinen muuttoliike on nyt kiivaampaa kuin ns. suuren muuttoaallon aikoihin.

Tällä vaalikaudella suunnitellun kunta- ja palvelu-uudistuksen aito toteuttaminen olisi osa ratkaisua. Sen lisäksi tarvitaan kuitenkin määrätietoisia ponnisteluja suomalaisen työn ja globaalin kilpailukyvyn puolesta sekä uusi aluepoliittinen ohjelma, johon kaikki eduskuntaryhmät sitoutuvat.

Lisätietoja:

Eduskunta ja Suomen EU-puheenjohtajuus Eduskuntapuheenvuoroni 9.11.1999 jälkeen
EU-asioiden käsittely eduskunnassa Eduskuntapuheenvuoroni ennen 9.11.1999
Eduskunnan kansainvälinen yhteistyö Valtiopäivätoimeni 1999-

 


Copyright © 2006... Jari Vilén